Opublikowany: 03/03/2023

Nowe zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia:

  • stosowania preparatu aksikabtagen ciloleucel u chorych na chłoniaka z rozlanych komórek B i pierwotnego chłoniaka śródpiersia z dużych komórek B po co najmniej 2 terapiach systemowych;

https://www.nice.org.uk/guidance/ta872

 

  • diagnostyczno-terapeutyczne w przełyku Barrett’a i gruczolakoraka przełyku w pierwszym stopniu zaawansowania.

https://www.nice.org.uk/guidance/ng231