Opublikowany: 09/05/2024

Nowe rejestracje FDA.

FDA LOGO.png

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała preparat:

  • nogapendekin alfa inbakicept-pmln (Anktiva firmy Altor BioScience) z BCG (Bacillus Calmette-Guérin) do leczenia chorych na BCG-nieodpowiadającego raka nienaciekającego błonę mięśniową pęcherza moczowego (NMIBC) z rakiem przedinwazyjnym (CIS) z lub bez guzami brodawkowatymi.

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-nogapendekin-alfa-inbakicept-pmln-bcg-unresponsive-non-muscle-invasive-bladder-cancer

  • tisotumab wedotyny-tftv (Tivdak firmy Pfizer) do leczenia chorych na nawrotowego lub uogólnionego raka szyjki macicy z progresją choroby w trakcie lub po zastosowanej chemioterapii.

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-tisotumab-vedotin-tftv-recurrent-or-metastatic-cervical-cancer