Opublikowany: 20/11/2023

Nowe rejestracje FDA.

FDA LOGO.png

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała preparat:

 

  • pembrolizumab (Keytruda firmy Merck) w połączeniu z chemioterapią opartą na fluoropirymidynach i związkach platyny do leczenia pierwszej linii chorych na zaawansowanego, nieoperacyjnego lub rozsianego HER2-ujemnego gruczolakoraka żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego;

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-pembrolizumab-chemotherapy-her2-negative-gastric-or-gastroesophageal-junction

  •  fruquintynib (Fruzaqla firmy Takeda) do leczenia chorych na rozsianego raka jelita grubego, którzy otrzymali wcześniej chemioterapię opartą na fluoropirymidynie, oksaliplatynie i irynotekanie, terapię anty-VEGF i w przypadku RAS typu dzikiego uzasadnioną medycznie terapię anty-EGFR;

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-fruquintinib-refractory-metastatic-colorectal-cancer

  • repotrektynib (Augtyro firmy BMS) do leczenia chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego ROS1-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca;

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-repotrectinib-ros1-positive-non-small-cell-lung-cancer

  • kapiwasertyb (Truqap firmy AstraZeneca) w połączeniu z fulwestrantem do leczenia chorych na HR-dodatniego, HER2-ujemnego miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego raka piersi z co najmniej jedną  alteracją PIK3CA/AKT1/PTEN potwierdzoną testem zatwierdzonym przez FDA, po progresji w wyniku zastosowania co najmniej jednego schematu endokrynnego w choroby rozsianej lub w wyniku nawrotu w czasie 12 miesięcy od zakończenia terapii adiuwantowej.

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-capivasertib-fulvestrant-breast-cancer