Opublikowany: 03/07/2024

Nowe rejestracje EMA.

Aktualnosci_985x69013.png

Europejska Agencja Leków - EMA zarejestrowała:

  • produkt medyczny erdafitynib (Balversa firmy Janssen) do leczenia w monoterapii chorych na nieoperacyjnego lub rozsianego raka urotelialnego z wrażliwymi zmianami genetycznymi FGFR3, którzy wcześniej otrzymali co najmniej jedną linię leczenia inhibitorami PD-1 lub PD-L1;

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/balversa

  • warunkowo produkt medyczny odronomekstamab (Ordspono firmy Regeneron) do leczenia chorych na chłoniaka folikularnego (FL)  i chłoniaka z rozlanych dużych komórek B (DLBCL);

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ordspono

  • preparat generyczny enzalutamid Viatris przeznaczony do leczenia chorych na raka gruczołu krokowego.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/enzalutamide-viatris