Opublikowany: 03/06/2024

Nowe rejestracje EMA.

Aktualnosci_985x69013.png

Europejska Agencja Leków - EMA zarejestrowała:

  • produkt medyczny sugemalimab (Cejemly firmy SFL Pharmaceuticals) w skojarzeniu z chemioterapią opartą na związkach platyny do leczenia pierwszej linii chorych na rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca bez uwrażliwiających mutacji EGFR i bez zmian genomowych w guzie typu ALK, ROS1 lub RET; 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cejemly

 

  • preparat generyczny:

Apekselsin paklitaksel – firmy Whiteoak do leczenia chorych na raka piersi;

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/apexelsin​​​​​​​

pomalidomid – firm Accord, Krka, Zentiva we wskazaniu szpiczak mnogi;

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/pomalidomide-zentiva

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/pomalidomide-krka

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/pomalidomide-accord

  • biopodobny bewacyzumab (Avzivi firmy FGK).

​​​​​​​https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/avzivi