Opublikowany: 27/03/2024

Nowe rejestracje EMA.

Aktualnosci_985x69013.png

Europejska Agencja Leków - EMA rozszerzyła rejestrację preparatu:

- Onivyde o leczenie pierwszej linii w skojarzeniu z oksaliplatyną, 5-fluorouracylem i leukoworyną chorych na przerzutowego gruczolakoraka trzustki;

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/variation/onivyde-pegylated-liposomal-previously-known-onivyde

- Retsevmo o leczenie w monoterapii chorych na zaawansowane RET-dodatnie guzy lite, u których terapie nie ukierunkowane na RET przynoszą ograniczone korzyści kliniczne lub zostały wyczerpane;

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/variation/retsevmo

- Xtandi o leczenie w monoterapii lub w skojarzeniu z ADT mężczyzn z wysokim ryzykiem nawrotu biochemicznego hormono-wrażliwego raka gruczołu krokowego bez przerzutów (nmHSPC), którzy nie maja wskazań do radioterapii ratunkowej.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/variation/xtandi