Opublikowany: 05/02/2024

Nowe rejestracje EMA.

Aktualnosci_985x69013.png

Europejska Agencja Leków - EMA:

  • zarejestrowała preparat efbemalenograstim alfa (Ryzneuta firmy Evive) do redukcji czasu trwania neutropeniii oraz incydentów gorączki neutropenicznej u dorosłych chorych leczonych cytotoksyczną chemioterapią w nowotworach złośliwych za wyjątkiem syndromu mielodysplastycznego i przewlekłej białaczki szpikowej;

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ryzneuta

  • rozszerzyła rejestrację preparatu selperkatynib (Retsevmo firmy Lilly) o leczenie chorych na RET fusion- dodatniego raka tarczycy opornego na terapią radioaktywnym jodem.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/variation/retsevmo