Opublikowany: 12/05/2023

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

APO_LOGO

Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas złożyła życzenia z okazji Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 2023.

https://nipip.pl/zofia-malas-prezes-nrpip-zyczenia-z-okazji-dnia-pielegniarki-i-dnia-poloznej-2023/