Opublikowany: 25/03/2024

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa URPLWMiPB.

Aktualnosci_985x6905.png

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie Paxlovid (nirmatrelwir + rytonawir), 150 mg + 100 mg tabletki powlekane: przypomnienie o zagrażających życiu i śmiertelnych interakcjach lekowych z niektórymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi, w tym takrolimusem.

https://urpl.gov.pl/pl/paxlovid-nirmatrelwir-rytonawir-150-mg-100-mg-tabletki-powlekane-przypomnienie-o-zagrażających-0