Opublikowany: 12/02/2024

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa URPLWMiPB.

Aktualnosci_985x6905.png

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie pseudoefedryny – ryzyko wystąpienia zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES) i zespołu odwracalnego skurczu naczyń mózgowych (RCVS).

https://urpl.gov.pl/pl/pseudoefedryna-–-ryzyko-zespołu-odwracalnej-tylnej-encefalopatii-pres-i-zespołu-odwracalnego-skurczu