Opublikowany: 18/05/2023

Informacje NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

  • prowadzi publiczne konsultacje zaktualizowanych zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych w szpiczaku mnogim;

https://www.nice.org.uk/guidance/ng35/consultation/html-content-6

 

  • przerwał opracowanie zaleceń stosowania preparatu:

- trastuzumab derukstekan u chorych na HER2-dodatniego nieoperacyjnego lub rozsianego raka żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego po wcześniejszym leczeniu anty-HER2z powodu braku dostarczenia pełnych dowodów przez firmę Daiichi Sankyo,

https://www.nice.org.uk/guidance/ta879

capmatynib u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją MET ekson 14 skipping z powodu braku dostarczenia pełnych dowodów przez firmę Novartis.

https://www.nice.org.uk/guidance/ta884