Opublikowany: 20/03/2024

Informacje ESMO.

ESMO png.png
  • W wieloośrodkowym, otwartym badaniu III fazy z randomizacją EV-302 stwierdzono zmniejszenie ryzyka progresji lub zgonu o 55% u chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka urotelialnego poddanych leczeniu pierwszej linii enfortumabem wedotyny w skojarzeniu z pembrolizumabem w porównaniu do standardowej chemioterapii opartej na związkach platyny.  

https://www.esmo.org/oncology-news/survival-benefit-of-enfortumab-vedotin-and-pembrolizumab-compared-with-chemotherapy-in-patients-with-previously-untreated-locally-advanced-or-metastatic-urothelial-cancer?utm_source=esmo.org&utm_medium=referral&utm_campaign=ESMONewsON

 

  • W czwartej, cząstkowej i końcowej analizie czasu wolnego od odległych przerzutów – DMFS w badaniu KEYNOTE-716 wykazano, że adiuwantowa terapia kontynuowała wykazywanie korzyści w zakresie DMFS i czasu wolnego od nawrotu – RFS w porównaniu do placebo u chorych na operacyjnego czerniaka w stanie zaawansowanie IIB lub IIC.

https://www.esmo.org/oncology-news/adjuvant-pembrolizumab-continues-to-demonstrate-a-clinically-meaningful-dmfs-benefit-in-patients-with-resected-stage-iib-or-iic-melanoma?utm_source=esmo.org&utm_medium=referral&utm_campaign=ESMONewsON