Opublikowany: 14/03/2023

Informacje ESMO.

ESMO png.png
  • Śmiertelność powodowana rakiem płuca zmniejszy się w 2023 roku w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, lecz zwiększy wśród kobiet we Francji, Włoszech i Hiszpanii.

https://www.esmo.org/newsroom/press-releases/death-rates-from-lung-cancer-will-fall-overall-in-the-eu-and-uk-in-2023-but-rise-among-women-in-france-italy-and-spain

 

  • W dużym badaniu populacyjnym stwierdzono, że ekspozycja na antybiotyki, a specyficznie na fluorochinolony, przed leczeniem inhibitorami punktów kontrolnych (ICI) wiązała się z pogorszeniem czasu przeżycia całkowitego, przy 65% wzroście ryzyka śmiertelności dla ekspozycji na fluorochinolony u starszych osób chorych na raka.

https://www.esmo.org/oncology-news/exposure-to-antibiotics-specifically-fluoroquinolones-before-treatment-with-immune-checkpoint-inhibitor-associated-with-worse-overall-survival-among-older-adults-with-cancer