Opublikowany: 25/01/2024

Informacje ASCO.

ASCO LOGO.png
  • O tym czy chorzy z molekularną chorobą resztkową zdiagnozowaną po resekcji raka jelita grubego odniosą korzyść z adiuwantowej chemioterapii może zdecydować diagnostyka ctDNA.

https://old-prod.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/will-patients-molecular-residual-disease-detected-after

  • Nowo zakończono badanie dodaje niepewności co do roli pooperacyjnego badania ctDNA wykonywanego w celu doboru leczenia chorych na raka okrężnicy niskiego ryzyka w stanie zaawansowania IIA.

https://old-prod.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/new-study-adds-ambiguity-role-post-operative-ctdna-guide

  • Zastosowano nowy schemat immunoterapii w leczeniu chorych na raka przełyku.

https://old-prod.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/new-immunotherapy-combinations-patients-esophageal-cancer

  • Dodanie do dotętniczej chemo-embolizacji (TACE) schematu opartego na immunoterapii wpłynęło na poprawę czasu wolnego od progresji chorych z najczęstszymi nowotworami wątroby.

https://old-prod.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/adding-immunotherapy-based-combination-tace-improves

  • W badaniu III fazy zastosowanie [177Lu]Lu-DOTA-TATE okazało się obiecujące u chorych na zaawansowane żołądkowo-jelitowo-trzustkowe guzy neuroendokrynne.

https://old-prod.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/netter-2-study-177lulu-dota-tate-shows-promise-treating