Opublikowany: 04/06/2024

Informacje ASCO.

ASCO LOGO.png

Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ASCO zwraca uwagę na badania, których wyniki zostały przedstawione w trakcie kongresu zorganizowanego w dniach 31 maja – 4 czerwca br. w Chicago:

- w badaniu klinicznym III fazy CROWN wykazano najdłuższy czas wolny od progresji u chorych na ALK-dodatniego zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych leczeniu pierwszej lorlatynibem.

https://society.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/new-study-details-longest-progression-free-survival-ever

- zastosowanie schematu BrECADD, będącego skojarzeniem sześciu leków przeciwnowotworowych, zmniejszyło ryzyko progresji, nawrotu, lub zgonu z powodu choroby oraz wykazało efektownie wysoki – 94,3% 4-letni współczynnik przeżyć wolnych od progresji u chorych na chłoniaka Hodgkina; w porównaniu do schematu BEACOPP rejestrowano mniej działań ubocznych i wyższy współczynnik dzietności.

https://society.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/novel-therapy-combination-more-effective-treating-hodgkin