Opublikowany: 18/03/2024

Informacje ASCO.

ASCO LOGO.png
  • W opublikowanym rocznym raporcie statystycznym American Cancer Society potwierdzono ciągły spadek śmiertelności nowotworowej, pomimo że liczba zachorowań osiągnie 2 miliony.

https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3322/caac.21820

https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/2024-cancer-facts-figures.html

  • W opublikowanym stanowisku wyjaśniono jak można poprawić globalną równość w badaniach klinicznych poprzez dywersyfikację badań, poprawę dostępu do zasobów, wzmocnienie zdolności badawczej na skale światową.

https://society.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/asco-calls-global-equity-cancer-clinical-trials