Opublikowany: 10/05/2024

Informacja ASCO.

ASCO LOGO.png

Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ASCO informuje o zaktualizowanych zaleceniach skriningu raka piersi opublikowanych przez USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force).

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2818283