Opublikowany: 29/01/2024

Dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego dla Młodych Onkologów.

Aktualnosci_985x69011.png

Zarząd PTOK działając na podstawie Regulaminu Funduszu Stypendialnego dla Młodych Onkologów https://ptok.pl/regulamin-funduszu-stypendialnego-dla-mlodych-onkologow , na wniosek dr Angeliki Gawlik-Urban, podjął decyzję o dofinansowaniu z Funduszu Stypendialnego dla Młodych Onkologów część kosztów publikacji „Prevalence and factors associated with professional burnout in Polish oncologists – results of a nationwide survey." w czasopiśmie naukowym ESMO Open autorstwa: P.Sobczuk, A.Gawlik-Urban, D.Sigorski, J.Kiszka, M.Osmola, K.Machulska-Ciuraj, M.Wilk, A.Brodziak.

Wniosek o przyznanie wsparcia stypendialnego został złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2023 roku i został rozpatrzony do dnia 14 stycznia 2024 roku.

Kolejne wnioski o przyznanie wsparcia stypendialnego, mogą być składane od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 roku. Wnioski złożone do tego dnia będą rozpatrzone i wyniki będą ogłoszone nie później niż do dnia 14 kwietnia 2024 roku.