Opublikowany: 06/02/2024

6. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

AOTMIT.png

W dniu 05 lutego 2024 r. odbyło się 6/24 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Keytruda (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka szyjki macicy (ICD-10: C53)”.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-6-2024-w-dniu-05-02-2024-r-2/