Opublikowany: 22/03/2024

5. posiedzenie Rady ds. Taryfikacji AOTMIT.

AOTMIT.png

Na posiedzeniu 05/24 w dniu 21.03.2024 r. Rady ds. Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji omówiono wyniki analizy kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących choroby przewodu pokarmowego (sekcja F JGP) oraz wydano stanowiska w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych obejmujących choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony (sekcja G JGP).

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/rada_tr/Porzadek_RT/2024/Porządek%20obrad%20posiedzenia%20RdsT%20w%20dniu%2021032024.pdf