Opublikowany: 10/01/2023

2. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

AOTMIT.png

W dniu 9 stycznia 2023 r. odbyło się 2/23 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

- Libtayo (cemiplimabum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry cemiplimabem (ICD-10 C44)”,

- Verzenios (abemaciclibum) w ramach programu lekowego „Leczenie abemacyklibem wczesnego raka piersi HR+, HER2- z wysokim ryzykiem nawrotu”.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-2-2023-w-dniu-09-01-2023-r/