Opublikowany: 30/04/2024

18. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

AOTMIT.png

W dniu 29 kwietnia 2024 r. odbyło się 18/24 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi stanowiska w sprawie refundacji produktu leczniczego Columvi (glofitamabum) w ramach programu lekowego B.12 "Leczenie chorych na chłoniaki B- komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)".

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/rada/Porzadek_RP/2024/Porządek_obrad_RP_nr_18_w_dniu_29042024.pdf