Opublikowany: 26/03/2024

13. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT.

AOTMIT.png

W dniu 25 marca 2024 r. odbyło się 13/24 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowiska w sprawie refundacji leku Xofigo (radium dichloridum) w ramach programu lekowego B.56.: „Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”.

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/rada/Porzadek_RP/2024/Porządek_obrad_RP_nr_13_w_dniu_25032024.pdf