Opublikowany: 07/03/2023

10. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT.

AOTMIT.png

W dniu 06 marca 2023 r. odbyło się 10/23 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT, którego porządek obrad obejmował między innymi przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leku Opdivo (nivolumabum) + Yervoy (ipilimumabum) w ramach programu lekowego B.58 „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka (ICD-10: C15-C16)”.

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/posiedzenie-rady-przejrzystosci-10-2023-w-dniu-6-03-2023-r/