Opublikowany: 04/11/2022

Informacje ESMO.

ESMO png.png
  • W pięcioletniej obserwacji w badaniu CheckMate 227 Part 1 potwierdzono, w porównaniu do chmioterapii, długotrwałe korzyści kliniczne w zakresie czasu przeżycia całkowitego stosowanie niwolumabu z ipilimumabem u wcześniej nieleczonych chorych na rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca niezależnie od ekspresji PD-L1.

https://www.esmo.org/oncology-news/long-term-clinical-benefit-with-nivolumab-plus-ipilimumab-extends-beyond-treatment-discontinuation-in-patients-with-metastatic-nsclc-regardless-of-pd-l1-expression

 

  • Ocena pierwotnej i wtórnej profilaktyki raka jamy ustnej.

https://www.esmo.org/oncology-news/evaluation-of-primary-and-secondary-prevention-of-oral-cancer

 

  • W pięcioletniej obserwacji w badaniu KEYNOTE-042 potwierdzono, w porównaniu do chemioterapii, trwałe korzyści kliniczne stosowanie pembrolizumabu w leczeniu pierwszej linii chorych na PD-L1–dodatniego, miejscowo zaawansowanego/rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca EGFR/ALK-ujemnego.

https://www.esmo.org/oncology-news/first-line-pembrolizumab-continues-to-show-durable-clinical-benefit-after-5-years-of-follow-up-in-pd-l1-positive-locally-advanced-metastatic-nsclc-without-egfr-alk-alterations