Opublikowany: 27/09/2022

Informacja ECCO.

Aktualnosci_985x69020.png

European Cancer Organisation - ECCO informuje o publikacji Komisji Europejskiej na temat nowej, bardziej ambitnej propozycji nowotworowych badań skriningowych przeprowadzanych w całej Europie.

https://www.europeancancer.org/resources/283:eco-welcomes-draft-new-eu-recommendations-on-cancer-screening.html