Opublikowany: 26/09/2022

Nowe rejestracje EMA.

Aktualnosci_985x69013.png

Europejska Agencja Leków - EMA rozszerzyła rejestrację preparatu:

  • zanubrutynib (Brukinsa firmy BeiGene) o leczenie w monoterapii dorosłych chorych na chłoniaka strefy brzeżnej (MZL), którzy otrzymali wcześniej co najmniej jedną terapię anty-CD20,

 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/brukinsa-0

  • aksicabtagen ciloleucel (Yescarta firmy Kite) o leczenie dorosłych chorych na chłoniaka DLBCL lub HGBL po nawrocie w ciągu 12 miesięcy od zakończenia chemioterapii pierwszej linii lub z opornością na nią.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/yescarta-0