Opublikowany: 20/01/2023

Informacja ESMO.

ESMO png.png

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ESMO informuje, że od 31 stycznia 2023 roku system informatyczny badań klinicznych – CTIS (Clinical Trials Information System) stanie się zogniskowanym punktem dostępu dla organizatorów, administracji i sponsorów badań klinicznych, obejmując również publiczny dostęp do bazy danych z możliwością jej przeszukiwania przez pacjentów, lekarzy i inne, zainteresowane osoby.

https://www.esmo.org/oncology-news/implementation-of-the-clinical-trials-regulation-in-the-eu-and-eea