Opublikowany: 19/09/2022

Nowa rejestracja FDA.

FDA LOGO.png

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała preparat ibrutynib (Imbruvica firma Pharmacyclics) w formie kapsułek, tabletek i zawiesiny dla chorych pediatrycznych ≥1 r.ż. z przewlekłą chorobą przeszczep przeciw gospodarzowi (cGVHD) po niepowowdzenieu co najmniej jednej terapii systemowej.

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-ibrutinib-pediatric-patients-chronic-graft-versus-host-disease-including-new-oral