Opublikowany: 13/10/2021

Informacje AACR.

Aktualnosci_985x69013.png
  • Koniugat leku peptydowego ukierunkowanego na kwaśne środowisko komórek rakowych może poprawić skuteczność immunoterapii.

https://www.aacr.org/about-the-aacr/newsroom/news-releases/a-peptide-drug-conjugate-that-targets-the-acidic-environment-of-cancer-cells-may-improve-the-efficacy-of-immunotherapy/

 

  • W modelach przedklinicznych połączenie badanego inhibitora kinazy Aurora A (AURKA) z inhibitorem KRAS lub WEE1 wykazało skuteczność przeciwko komórkom raka płuca z pierwotna lub nabytą opornością na inhibitory KRAS.

https://www.aacr.org/about-the-aacr/newsroom/news-releases/inhibition-of-the-aurora-kinase-a-protein-may-help-overcome-lung-cancer-resistance-to-kras-inhibition/

 

  • Schemat, łączący inhibitor KRAS sotorasib (Lumakras) z afatynibem – inhibitorem kinazy tyrozynowej pan-ErbB, okazał się skuteczny w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacja KRAS, z progresją po wcześniejszych liniach leczenia, włacznie w inhibitirami KRAS w monoterapii.

 https://www.aacr.org/about-the-aacr/newsroom/news-releases/adding-erbb-tyrosine-kinase-inhibitor-to-kras-inhibitor-may-help-circumvent-lung-cancer-resistance-to-prior-therapies/

 

  • Preparat DM-CHOC-PEN (4-demethyl-4-cholesteryloxycarbonylpenclomedine) wydłużył przeżycie części z młodych dorosłych (AYA) i nastolatków chorych na nowotwory, obejmujące ośrodkowy układ nerowowy.

https://www.aacr.org/about-the-aacr/newsroom/news-releases/dna-alkylation-drug-may-improve-outcomes-for-adolescents-and-young-adults-with-central-nervous-system-tumors/