Opublikowany: 18/09/2023

Zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE prowadzi publiczne konsultacje zaktualizowanych zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych w raku nerkowokomórkowym.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10398/consultation/html-content-2