Opublikowany: 08/02/2024

Nowe zalecenia NICE.

NICE- logo-short3.png

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE opublikował zalecenia stosowania preparatu:

  • lonkastuksymab tezyryny u chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B i chłoniaka o wysokim stopniu złośliwości z komórek B po wcześniejszych co najmniej dwóch terapiach systemowych;

https://www.nice.org.uk/guidance/ta947

 

  • iwosidenib do leczenia chorych na IDH1 R132-dodatniego raka dróg żółciowych po wcześniejszych co najmniej jednej terapii systemowej.

https://www.nice.org.uk/guidance/ta948