Opublikowany: 05/07/2024

Nowe rejestracje FDA.

FDA LOGO.png

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała w tzw. procedurze przyspieszonej preparat:

  • adagrasib (Krazati firmy Mirati) do leczenia w skojarzeniu z cetuksymabem chorych na KRAS G12C-dodatniego miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka jelita grubego, potwierdzonego testem zatwierdzonym przez FDA, których wcześniej poddano leczeniu chemioterapią opartą na fluoropirymidynie, oksaliplatynie i irynotekanie;

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-adagrasib-cetuximab-kras-g12c-mutated-colorectal-cancer

  • epkoritamab-bysp (Epkinly firmy Genmab) – bispecyficzny ukierunkowany na CD20 T-komórkowy związek CD3 do leczenia chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka folikularnego (FL) po co najmniej dwóch liniach leczenia systemowego.

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-epcoritamab-bysp-relapsed-or-refractory-follicular-lymphoma