Opublikowany: 08/09/2023

Informacja ESMO.

ESMO png.png

Autorzy prospektywnego badania kohortowego INHERIT (Investigating HEreditary RIsk from T790M) sformułowali pierwszą definicję rodzinnego EGFR-dodatniego raka płuca.

https://www.esmo.org/oncology-news/first-prospective-description-of-familial-egfr-mutated-lung-cancer