Opublikowany: 06/09/2023

Informacja ASCO.

ASCO LOGO.png

Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ASCO zwraca uwagę, że ACP (American College of Physicians) sugeruje poddawaniu skriningowi osób w 50 r.ż., asymptomatycznych, ze średnim ryzykiem raka jelita grubego, powołując się na zaktualizowane zalecenia opublikowane w czasopiśmie Annals of Internal Medicine (Qaseem A. i wsp.)

https://ascopost.com/news/august-2023/acp-issues-updated-clinical-guidelines-for-screening-asymptomatic-average-risk-adults-for-colorectal-cancer/?utm_source=TAP%2DEN%2D090123%2DTrending%5FCRC&utm_medium=email&utm_term=e8037dec7dbe51b317adc08dc78b709b