Opublikowany: 10/07/2024

Standard opieki okołooperacyjnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

grafika

Szanowni Państwo,

pracujemy nad zmianami systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zabiegamy o wprowadzenie do systemu opieki okołooperacyjnej od dnia kwalifikacji do końca rehabilitacji.

Uprzejmie Państwa prosimy o wypełnienie ankiety i jak najszersze jej rozpowszechnianie. Skierowana jest do każdej osoby, która korzysta z systemu ochrony zdrowia w Polsce i/lub ją świadczy.

Dla dobra publicznego, nas samych i powszechnej ochrony zdrowia.

Przewodnicząca Sekcji Prehabilitacji i Medycyny Okołooperacyjnej Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych,
Magdalena Łasińska-Kowara

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyfVPX7KltnCgBB3XJ1k1yfnqEn1aePzqV3BAYqti01jGvpQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0