Opublikowany: 31/08/2023

Refundacja - kryteria dla leków onkologicznych.

grafika

Jakie kryteria dla leków onkologicznych powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych? Na to pytanie stara się odpowiedzieć badanie prowadzone w ramach doktoratu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Badanie z zastosowaniem analizy wielokryterialnej to formalnie badanie preferencji odnośnie tego w jakim stopniu kryteria podejmowania decyzji refundacyjnych są mniej lub bardziej istotne. Ważne jest aby poznać istotność tych kryteriów również z perspektywy lekarek i lekarzy onkologów kliniczych.

 

Odbywa się to w oparciu o kwestionariusz, ale nie jest to zwykła ankieta. Polega ona na wyborze preferowanego leku onkologicznego z pary hipotetycznych leków. Każdy z leków opisany jest sześcioma kryteriami.

Kwestionariusz składa się z 28 pytań, a badanie jest całkowicie anonimowe. Ankieta wymaga skupienia i zajmuje około 20-25 minut. Nie jest to więc proste i krótkie ćwiczenie, ale jeśli ma systematycznie badać tak ważne obszary, to niestety wymaga zaangażowania, o które uprzejmie prosimy i za które bardzo dziękujemy. Zdajemy sobie sprawę, ze prosimy o wiele, ale potencjalne wykorzystanie wyników pracy w procesach refundacyjnych może być znaczne.

 

Link do kwestionariusza: https://aleksandrazawodnik.limesurvey.net/394178?lang=pl

 

Pod powyższym linkiem znajduje się pełna instrukcja i opis badania oraz szczegóły techniczne.

 

Aby ułatwić wypełnienie kwestionariusza poniżej przedstawiamy opis kryteriów, którymi będą opisane warianty decyzyjne.

  1. Skuteczność Wpływ leku na ryzyko wystąpienia choroby, jej przebieg i nasilenie objawów oraz rokowanie w porównaniu z alternatywnym standardowym postępowaniem. W przypadku leków onkologicznych skuteczność definiowana jest jako wpływ leku na wydłużenie przeżycia w porównaniu z obecnie stosowanym leczeniem.
  2. Bezpieczeństwo i tolerancja leczenia Częstość i nasilenie występowania działań niepożądanych w wyniku zastosowania ocenianego leku i konsekwencje ich wystąpienia (konieczność redukcji dawki, przerwania terapii, ryzyko interakcji i przeciwwskazania) w porównaniu z alternatywnym standardowym postępowaniem. W badaniu określone jako wpływ leku na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ciężkich lub prowadzących do przerwania leczenia lub istotnie wpływających na codzienne funkcjonowanie.
  3. Ciężkość choroby nowotworowej Ocena rokowania, to jest wpływ choroby na oczekiwaną długość życia w kontekście dostępnych obecnie opcji terapeutycznych. W badaniu określona jako przewidywany czas przeżycia dla choroby leczonej zgodnie z obecnym standardem leczenia.
  4. Wiek populacji, w której lek będzie stosowany
  5. Koszty leczenia Rozumiane jako całkowite koszty medyczne wynikające z zastosowania leczenia w porównaniu do obecnego standardu. W badaniu określone jako liczba chorych którą można leczyć w ciągu miesiąca ocenianą interwencją w ramach określonego budżetu 100 tys. zł.
  6. Wpływ na funkcjonowanie rodziny i opiekunów Ocena wpływu stosowania ocenianego leku na poprawę dobrostanu i funkcjonowania rodziny lub opiekunów.