SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków PTOK.

30 lipca 2018

Działając na podstawie Rozdziału 4 §5 ust. 5, 8 oraz 9 Statutu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej w Warszawie, Zarząd PTOK zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2018r. godzina 18:00 (pierwszy termin) oraz w dniu 31 sierpnia 2018r. godzina 18:15 (drugi termin) w Krakowie, ul. Dąbska 5 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

http://www.kongres.ptok.pl/8.2018/pl/PROGRAM_RAMOWY__189.html