SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Zalecenia Włoskich Towarzystw Onkologicznych.

30 marca 2020

Polska Liga Walki z Rakiem zamieściła zalecenia Włoskich Towarzystw Onkologicznych [Włoskiego Towarzystwa Radioterapii i Onkologii Klinicznej (AIRO) i Włoskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (AIOM)], dotyczące postępowania u chorych na nowotwory w czasie epidemii koronawirusa COVID-19.

https://ligawalkizrakiem.pl/aktualnosci/336-zalecenia-wloskich-towarzystw-onkologicznych-dotyczace-postepowania-u-chorych-na-nowotwory-w-czasie-epidemii-koronawirusa-covid-19