SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Zalecenia NICE.

6 marca 2020

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

  • opublikował zalecenia stosowania selektywnej, wewnętrznej radioterapii nieresekcyjnych przerzutów raka jelita grubego w wątrobie,

https://www.nice.org.uk/guidance/IPG672

  • prowadzi publiczne konsultacje projektu zaleceń stosowania preparatu polatuzumab wedotyny z rytuksymabem i bendamustyną w leczeniu chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie rozlanego chłoniaka z dużych komórek B.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10463/consultation/html-content-2