SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Zalecenia NICE.

24 marca 2020

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE:

  • opublikował ocenę stosowania testu krwi obwodowej EarlyCDT‑Lung do klasyfikowania ryzyka nowotworu w podejrzanych guzkach płuc,

https://www.nice.org.uk/advice/mib209

  • prowadzi publiczne konsultacje projektu zaleceń:

- diagnostyczno-terapeutycznych w pierwotnych guzach mózgu oraz przerzutach do mózgu u dorosłych chorych,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-qs10092/consultation/html-content

- stosowania niskoenergetycznej brachyterpii w technice Papillon u chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ipg10162/consultation/html-content