SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Zalecenia i inne informacje ESMO.

21 maja 2020
  • Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ESMO opublikowało zalecenia dla chorych na raka piersi zaadoptowane do czasu pandemii.

https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/cancer-care-during-the-covid-19-pandemic/breast-cancer

  • W badaniu IMbrave150 zaobserwowano korzyść w zakresie czasu przeżycia oraz czasu wolnego do progresji w grupie chorych na nieoperacyjnego raka wątrobowokomórkowego poddanych leczeniu schematem atezolizumabu z bewacyzumabem.

https://www.esmo.org/oncology-news/atezolizumab-combined-with-bevacizumab-in-unresetable-hcc

  • W Cancer Core Europe, powołanym w 2014 roku w celu maksymalizowania masy krytycznej w badaniach nad rakiem, szczególna współpraca wiąże Netherlands Cancer Institute, Karolinska Institute, Institute Gustave Roussy, Cambridge Cancer Center, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, German Cancer Research Center oraz Vall d’Hebron Institute of Oncology. Cancer Core Europe przedstawia kroki podjęte dla zachowania wysokich standardów opieki onkologicznej podczas pandemii COVID-19, gdy trwa walka o dostęp do ograniczonych zasobów.

https://www.esmo.org/oncology-news/cancer-core-europe-urges-to-close-key-knowledge-gaps-on-covid-19-in-cancer-patients

  • Annals of Oncology - Miyashita H. i wsp. „Do Patients with Cancer Have a Poorer Prognosis of COVID-19? An Experience in New York City.

Autorzy wyodrębnili dane 5 688 chorych COVID-19 RT PCR -dodatnich z elektronicznych rejestrów medycznych Mount Sinai Health System Nowego Jorku zebrane od 1 marca do 6 kwietnia 2020 r. Analizę śmiertelności zakończono 8 kwietnia 2020 r. Wśród 334 (6%) chorych z nowotworem większość chorowała na raka piersi (57), raka gruczołu krokowego (56), raka płuca (23), raka urotelialnego (18) i raka jelita grubego (16). Stwierdzono, z pominięciem korekty o wiek, że chorych na raka poddawano intubacji częściej (względne ryzyko (RR) [95 % (CI)]=1,89 [1,37 – 2,61]), natomiast ryzyko zgonu nie różniło się istotnie od chorych nienowotworowych.

https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(20)39303-0/fulltext