SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Zalecenia ESMO.

29 października 2020

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - ESMO opublikowało:

  • wspólne zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne EHNS-ESMO-ESTRO w niepłaskonabłonkowych rakach regionów głowy i szyi,

https://www.esmo.org/guidelines/head-and-neck-cancers/squamous-cell-carcinoma-of-the-head-and-neck

  • zaktualizowane zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w przerzutowym niedrobnokomórkowym raku płuca.

https://www.esmo.org/content/download/347819/6934778/1/ESMO-CPG-mNSCLC-15SEPT2020.pdf