SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Zalecenia ASH.

30 marca 2021

Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego - ASH opublikowało zalecenia profilaktyki i leczenia żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej u chorych nowotworowych.

https://ashpublications.org/bloodadvances/article/5/4/927/475194