SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Z Kongresu ASCO.

26 czerwca 2019
  • Leczenie celowane nowym przeciwciałem – enfortumabem vedotin skutkuje odpowiedzią u prawie połowy chorych na zaawansowanego raka pęcherza moczowego.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/novel-targeted-antibody-treatment-produced-responses-nearly

  • Zastosowanie szerszych kryteriów włączania do badań klinicznych może dwukrotnie zwiększyć liczbę rekrutowanych chorych.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/use-broader-criteria-clinical-trial-enrollment-would-double

  • Chorzy na raka jelita grubego z przerzutami do wątroby żyją równie długo, niezależnie od tego, czy zabieg metastazektomii przeprowadzono metodą otwartą czy laparoskopową.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/colorectal-cancer-patients-liver-metastases-live-just-long

  • Pembrolizumab znacząco poprawia przeżycie chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca właściwe dobranych do leczenia.

https://www.asco.org/about-asco/press-center/news-releases/pembrolizumab-increases-historic-survival-rate-certain-people