SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii

9 kwietnia 2013

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że kolejny, XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej odbędzie się w dniach 29–31 sierpnia 2013 roku w Sopocie i że trwają już prace nad przygotowaniem, mamy nadzieję, atrakcyjnego programu naukowego. Planujemy, aby — poza sesjami dydaktycznymi i prezentacją doniesień naukowych — tym razem uwzględnić również co najmniej dwie sesje poświęcone przedstawieniu ciekawych, trudnych przypadków z Państwa praktyki klinicznej i ich omówieniu z udziałem ekspertów oraz uczestników.

Sądzimy, że taka formuła ułatwi wymianę doświadczeń lekarzy poszczególnych specjalności onkologicznych będących przedstawicielami różnych ośrodków, a przy tym okaże się wartościowa pod względem edukacyjnym, szczególnie dla tych Koleżanek i Kolegów, którzy odbywają szkolenie specjalizacyjne lub stosunkowo niedawno uzyskali specjalizację. Inicjatywa jest zgodna z zadaniami i celami Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, obejmującymi zarówno optymalizację postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, jak i integrację działalności naukowej i klinicznej tych specjalistów, których podstawowym zakresem zainteresowania są chorzy na nowotwory.

W imieniu Komitetu Naukowego zwracam się zatem z prośbą, aby — niezależnie od klasycznych doniesień naukowych — zgłaszali Państwo również propozycje interesujących przypadków klinicznych do prezentacji i do omówienia podczas Kongresu. Termin nadsyłania opisów przypadków upływa 31 marca 2013 roku, natomiast doniesień naukowych — 31 maja 2013 roku. Oba rodzaje prac należy zgłaszać do recenzji za pośrednictwem systemu rejestracyjnego dostępnego na stronie: www.kongres.ptok.pl, na której znajdują się wskazówki dotyczące zgłaszania przypadków.

Maciej Krzakowski

Przewodniczący Komitetu Naukowego

XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej