SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

X Sympozjum Naukowe Onkologia Konstelacje im. Krzysztofa Krzemienieckiego.

16 października 2020

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w X Sympozjum Onkologia Konstelacje 2020, które ze względów epidemicznych odbędzie się w formie webinarium, w dniach 22-24.10.2020 r.

Sympozjum ma stanowić pomost między onkologami z czołowych ośrodków onkologicznych na świecie a polskimi onkologami. Istnieje wiele kontrowersji w onkologii, zwłaszcza wokół terapii innowacyjnych. Zaproszeni wykładowcy to osoby, które uczestniczyły w badaniach rejestracyjnych współczesnych leków w onkologii lub współtworzyły rekomendacje kliniczne o zasięgu światowym bądź europejskim. Spotkanie będzie platformą do krytycznej wymiany poglądów.

Nazwa "Konstelacje" nawiązuje do formatu zaproszonych wykładowców jak i gości, będących czołowymi przedstawicielami polskiej onkologii, a także instytucji związanych z organizacją i finansowaniem onkologii.

Nasze spotkanie w tak szacownym i profesjonalnym gronie na pewno pozwoli na ciekawą dyskusję oraz interesujące refleksje na temat współczesnej onkologii.

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w X Sympozjum Onkologia Konstelacje 2020, które ze względów epidemicznych odbędzie się w formie webinarium, w dniach 22-24.10.2020 r.

Sympozjum ma stanowić pomost między onkologami z czołowych ośrodków onkologicznych na świecie a polskimi onkologami. Istnieje wiele kontrowersji w onkologii, zwłaszcza wokół terapii innowacyjnych. Zaproszeni wykładowcy to osoby, które uczestniczyły w badaniach rejestracyjnych współczesnych leków w onkologii lub współtworzyły rekomendacje kliniczne o zasięgu światowym bądź europejskim. Spotkanie będzie platformą do krytycznej wymiany poglądów.

Nazwa "Konstelacje" nawiązuje do formatu zaproszonych wykładowców jak i gości, będących czołowymi przedstawicielami polskiej onkologii, a także instytucji związanych z organizacją i finansowaniem onkologii.

Nasze spotkanie w tak szacownym i profesjonalnym gronie na pewno pozwoli na ciekawą dyskusję oraz interesujące refleksje na temat współczesnej onkologii.

https://konstelacje.jordan.pl/pl/program

Prof. dr hab. Piotr Wysocki

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego