SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Wyniki badania CLEOPATRA.

1 października 2014

W analizie końcowej międzynarodowego badania fazy trzeciej kontrolowanego placebo CLEOPATRA stwierdzono wydłużenie czasu przeżycia całkowitego w porównaniu z grupą kontrolną o prawie 16 miesięcy w grupie chorych na HER2-dodatniego raka piersi leczonych preparatem pertuzumab dodanym do trastuzumabu z docetakselem .

Mediana czasu przeżycia całkowitego wyniosła 56,5 miesiąca.

W grupie badawczej nie stwierdzono wzrostu ryzyka powikłań kardiologicznych.

https://www.webges.com/cslide/library/esmo/browse/itinerary/478/2014-09-28#9f9n02vU