SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Wyniki badania CLARINET opublikowane w New England Journal of Medicine.

21 lipca 2014

W wyniku międzynarodowego, randomizowanego, podwójnie zaślepionego i kontrolowanego placebo badania lanreotydu (analogu somastatyny) stwierdzono wydłużenie czasu wolnego od progresji u chorych na rozsiane nowotwory neuroendokrynne trzustki.

New England Journal of Medicine - Caplin M.E. i wsp. “Lanreotide in Metastatic Enteropancreatic Neuroendocrine Tumors.”

July 17, 2014 Vol. 371 No. 3, p. 224-233

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1316158