SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Wiadomości z NICE

10 października 2012

Nie zaleca się stosowania preparatu bewacyzumab firmy Roche w połączeniu z kapecytabiną w leczeniu chorych na rozsianego raka piersi.
http://www.nice.org.uk/newsroom/pressreleases/NICEBreastCancerTreatmentDoesNotProvideEnoughBenefitForPatientsToJustifyItsCost.jsp